Guanghua-Kellogg Executive MBA Program Office

  Tel:            (8610) 6274 7151/7158
  Fax:           (8610) 6275 0424
  E-mail:      gkemba@gsm.pku.edu.cn

  Website:   http://guanghua.kellogg.northwestern.edu

  Address:   Guanghua-Kellogg Executive MBA Program Office
                    Guanghua Bldg. No. 2, Guanghua School of Management
                    Peking University, 5 Yiheyuan Road
                    Beijing, 100871
                    China

  Guanghua - Kellogg

  Guanghua-Kellogg Executive MBA Program Office
  Guanghua Bldg. No. 2, Guanghua School of Management
  Peking University, 5 Yiheyuan Road
  Beijing, 100871 China
  Tel.: (8610) 6274 7151/7158
  Fax: (8610) 6275 0424
  E-mail: gkemba@gsm.pku.edu.cn